Acousticofobie, angst voor geluid: symptomen, behandeling

Acousticofobie is de angst voor geluid, kabaal en herrie. Dit kan een enkel specifiek geluid zijn, maar ook geluid in het algemeen of onverwachtse geluiden. De oorzaak is vaak een negatieve ervaring uit het verleden. Dit kan bijvoorbeeld overlast van buren of het onverwacht blaffen van een hond zijn. Deze serieuze psychologische aandoening kan met hulp van een gedragstherapeut of psycholoog onder controle worden gehouden of volledig verdwijnen. Acousticofobie veroorzaakt vaak paniekaanvallen bij patiënten die hieraan lijden.

Acousticofobie

Acousticofobie is de irrationele angst voor geluid. Mensen die lijden aan acousticofobie zijn bang om een geluid in zijn algemeenheid te horen of zijn bang voor een specifiek geluid als schreeuwen, fluiten, het blaffen van een hond, het huilen van een baby of het afgaan van een geweer. Het woord acousticofobie stamt uit het Grieks, acoustico betekent horen en fobie staat voor angst. Deze fobie komt bij zowel kinderen als volwassenen voor. Patiënten hebben in ernstige gevallen moeite met slapen als er teveel geluiden zijn en kunnen niet meer nadenken en functioneren. Bij acousticofobie voor een specifiek geluid worden extreme maatregelen genomen om deze geluiden te vermijden of om te niet meer te horen als ze toch aanwezig zijn. In ernstige gevallen mijden patiënten situaties met veel geluid en bestaat er een kans dat ze in een sociaal isolement geraken. Ook geluiden die buren kunnen veroorzaken (geluidsoverlast) kunnen acousticofobie veroorzaken. Dit kan onder andere het gepraat van buren, muziek van anderen en het gedreun van een ventilator zijn. De meest voorkomende vorm van acousticofobie is de angst voor onverwachte geluiden.

Oorzaak van de angst

Er wordt verondersteld dat de oorzaak van acousticofobie uit eerdere negatieve gebeurtenissen stamt. Patiënten hebben bijvoorbeeld te maken gehad met ernstige overlast van de buren of als kind bij het kijken van een horrorfilm een bepaald geluid herhaaldelijk te horen gekregen. Dit geluid kan op latere leeftijd een paniekaanval veroorzaken. Het is belangrijk om bij negatieve associaties bij bepaalde geluiden deze niet uit de weg te gaan bij milde angst. Mocht de angst toenemen en de symptomen uw leven beïnvloeden dient er medische hulp gezocht te worden.

Symptomen

De symptomen van acousticofobie doen zich voor als er teveel geluiden aanwezig zijn of als er teveel aan situatie wordt gedacht waar bepaalde geluiden aanwezig zijn. De symptomen van acousticofobie zijn:

 • Irrationele angst voor geluid
 • Gevoel van paniek
 • Gevoel van angst
 • Gevoel van vrees
 • Kortademigheid, het gevoel dat ademen niet meer lukt
 • Ongecontroleerd trillen
 • Intens bang gevoel van binnen
 • De symptomen van een paniekaanval (o.a. droge mond, zweten, licht gevoel in benen, misselijkheid)
 • Er worden extreme maatregelen genomen om (specifieke) geluiden niet meer te hoeven horen

Burenoverlast en acousticofobie

Het geluid dat uw buren herhaaldelijk maken kan op den duur gaan irriteren. Soms kan deze irritatie zich omzetten in angst met daarbij aanvallen van (lichte) paniek. Deze angst heet acousticofobie. Bij burenoverlast kunt u, om ernstige psychische klachten te voorkomen, zo snel mogelijk te volgende stappen ondernemen:

 1. Praat met de buren over de geluidsoverlast en spreek duidelijke regels af m.b.t. geluid van bijvoorbeeld de gitaar of bij feesten en verjaarden.
 2. Tref samen de nodige maatregelen. Meestal kan het anders ophangen van grote speakers of een speciale mat onder een wasmachine al een hoop irritatie voorkomen.
 3. In appartementen van flats of gehorige rijtjeshuizen zijn er vaak door de woningcorporatie of vereniging van eigenaren duidelijke regels opgesteld waarin er gesproken wordt over geluid. Merkt u dat een bewoner zich hier niet aan kan houden? Meld geluidsoverlast bij de juiste persoon.
 4. Zoek het telefoonnummer op van het meldpunt overlast. De meeste gemeenten hebben hier een speciaal nummer voor.
 5. Mochten de bovenstaande oplossingen geen effect hebben en u komt er met de buren niet uit dan kunt u een mediator inschakelen.

Behandeling van acousticofobie

Er bestaan diverse soorten behandelingen voor acousticofobie. Een groot deel moet onder begeleiding van een expert (psycholoog of gedragstherapeut) worden ondergaan. Deze experts kunnen u helpen om de angst voor geluiden en kabaal te verminderen en ervoor te zorgen dat u totaal niet meer bang bent om bepaalde geluiden te horen. De meest gebruikte behandeling voor deze fobie zijn rustgevende medicijnen. De patiënt wordt hierdoor gekalmeerd en zal de angst eerder en makkelijker tegemoet willen zien. Daarnaast zal de patiënt herhaaldelijk aan de angst worden blootgesteld, onder medische begeleiding, om te realiseren dat de angst irrationeel is. Overige behandelingen bij angst voor geluid, kabaal en herrie zijn.

 • Hypnotherapie
 • NLP (Neoro-Linguistic Programming)
 • Cognitieve gedragstherapie
 • In gesprek gaan met een psycholoog of specialist. Praten kan bij milde vormen van acousticofobie voldoende zijn om te realiseren dat er geen vrees voor een bepaald geluid nodig is.
 • Ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Deze worden samen met een specialist geoefend en kunnen daarna thuis door de patiënt worden uitgevoerd. Ook tijdens aanvallen van paniek is een ademhalingsoefening soms voldoende om de angst te verminderen.
 • Desensibilisatietherapie
 • Exposure-therapie
 • Rustgevende medicatie als oxazepam

Tot slot

De angst of ernstige irritatie voor geluiden is een serieuze psychische aandoening waar meer mensen over de hele wereld aan lijden. Negatieve ervaringen met geluiden van bijvoorbeeld de boven- of benedenburen in het verleden kunnen hier aan bijdragen. Mocht u hier ernstige hinder van ondervinden kunt u het beste hulp inschakelen van een expert. Leg u verhaal ook uit aan familie en vrienden, begrip van bekenden werkt ook positief voor het herstel en het feit dat u bij enkele sociale situaties niet aanwezig bent geweest. Verhuizen om geluiden te vermijden is een vaak slechts een tijdelijke oplossing. De angst kan met hulp van een psycholoog in de meeste gevallen volledig verdwijnen of in ieder geval sterk verminderen.

Edwin

Edwin

Op Husl.nl schrijft Edwin over alles wat maar in hem opkomt. Niets meer, niets minder.

Reacties zijn gesloten.