Kinderen: bang en angstig voor afkeuring en afwijzing

Afwijzing kinderen

Wij schrijven onze teksten en reviews als onafhankelijke partij. Daarbij maken we soms gebruik van affiliate links. Meer hierover lees je in ons advertentiebeleid.

De behoefte om door andere mensen geaccepteerd te worden is van universele aard. Hoe erg kinderen hunkeren naar deze behoefte is onder andere afhankelijk van de ervaringen die ze in de jeugd hebben opgedaan. Kinderen van alle leeftijden kunnen bang zijn om afgewezen te worden of om afgekeurd te worden door ouders of leeftijdsgenootjes. Deze angst kan de zelfverzekerdheid en het ontwikkelen van nieuwe relaties bij kinderen negatief beïnvloeden. Hoe moet u als ouder reageren en waarom moet uw zoon of dochter gerust gesteld worden

Afkeuring van de ouders

Veel kinderen zijn bang voor afkeuring en/of afwijzing van de zijde van hun ouders. Natuurlijk moeten de ouders van tijd tot tijd blijk geven dat ze het gedrag van het kind afkeuren. Ze moeten echter wel benadrukken dat ze een specifieke actie afkeuren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld op strenge toon zeggen: “Wat je gedaan hebt bevalt me niet. Dat moet je niet meer doen!”. Ze moeten niet zeggen: “Jij bevalt me niet. Je bent een slecht kind”.

Behoefte om te worden geaccepteerd

Een kind dat zich verstoten voelt, kan een diepgaand, doordringend angstgevoel krijgen, dat zijn toekomstige aanpassing aan de maatschappij kan beïnvloeden. De behoefte door anderen te worden geaccepteerd is van universele aard en alle mensen hebben graag dat men wat om hen geeft. Hoe groot deze behoefte is, hangt grotendeels af van in de prille jeugdjaren opgedane ervaringen, terwijl een te grote behoefte door anderen te worden aanvaard iemands maatschappelijke aanpassing p nadelige wijze kan beïnvloeden.

Zelfverzekerdheid

Een kind dat voel dat het door zijn ouders wordt aanvaard en bemind, zal waarschijnlijk een sfeer van zelfverzekerdheid kweken die vrienden maakt. Mensen hebben over het algemeen gesteld de neiging relaties aan te kopen met diegenen die ze zelfverzekerd en sympathiek vinden. Degene die in een prettige huiselijke sfeer is opgegroeid, treedt de wereld van leeftijdsgenoten en volwassenen binnen met het gevoel te worden geaccepteerd en hij wil iets terugdoen. Hij kan natuurlijk, op het maatschappelijk vlak, met tegenslagen te kampen krijgen, hij kan worden afgewezen en gekwetst, maar hij is redelijk voorbereid deze onvermijdelijke moeilijkheden en frustraties het hoofd te bieden.

Bang om verstoten te worden

Een kind dat zich door zijn ouders verstoten voel, geeft er duidelijk blijk van dat het bang is door niemand te worden gemogen. Als zijn eigen ouders niet om hem geven, wie dan wel? Hoe minder het hoopt te worden geaccepteerd, des te meer het daarnaar verlangt; deze houding is een van zichzelf waarmakende voorspelling. Een onzeker en bang kind zal nauwelijks vrienden maken, omdat het door zijn angst voor afwijzing mensenschuw kan worden, hoewel het juist verlangt naar hun gezelschap en goedkeuring. Het wil wel vrienden maken, maar is bang zich bloot te geven. Hij wekt de indruk zowel zwak als vijandig te zijn, terwijl zijn onhandig sociaal gedrag de lachers op de hand werkt en maakt dat men het links laat liggen, hetgeen het nog banger en schuwer maakt.

Afwijzing van leeftijdsgenoten

Een kind dat bang is door leeftijdsgenoten te worden verstoten en wiens gedrag, ongewild en onbewust, de kansen op zo een afwijzing verhoogt, heeft veel ouderlijke steun nodig. Helaas verwijten sommige ouders het kind dat het niet populair is en zodoende voelt het zich nog eenzamer en onzekerder. Sommige ouders kiezen zelfs partij voor de tegenstanders van het kind, alsof ze willen zeggen: “Niemand mag je, omdat je een zwakkeling, een lafaard of dom bent”.

Kind geruststellen en relaties

Stelt men een bang kind gerust, dan zal zijn gevoel van eigenwaarde toenemen en zal het minder afhankelijk worden van de goedkeuring van buitenstaanders, bovendien minder gespannen en minder kwetsbaar zijn. Dit alles zal zijn kansen op goede maatschappelijke relaties verbeteren. Een regelrechte afwijzing door leeftijdsgenoten en/of leraar maakt het nodig dat de psycholoog of een persoonlijk begeleider dient te worden geraadpleegd.


Edwin

Edwin

Op Husl.nl schrijft Edwin over alles wat maar in hem opkomt. Niets meer, niets minder.