Kinderen: bang voor mislukking (faalangst)

Wij schrijven onze teksten en reviews als onafhankelijke partij. Daarbij maken we soms gebruik van affiliate links. Meer hierover lees je in ons advertentiebeleid.

Faalangst en angst om te mislukken komt niet alleen bij kinderen voor. De wil tot slagen is een algemeen menselijke karaktertrek, die niets te maken heeft met leeftijd, sekse, of culturele achtergronden. Succes is de natuurlijke beloning voor iets dat men ondernomen heeft. Hoe meer men zich ervoor heeft moeten inspannen, des te groter resultaat verwacht wordt. Als dit resultaat uitblijft kan dit voor kinderen erg frustrerend zijn. Ze kunnen last krijgen van faalangst. Waarom zijn kinderen bang om te mislukken? Hoe gaat u, als ouder, om met een zoon of dochter die bang is om te falen?

Faalangst

Faalangst of de angst voor mislukking komt bij kinderen van alle leeftijden voor en kent drie kenmerken:
Cognitief: Het cognitieve is alles dat te maken heeft met wat in de geest afspeelt en op wat voor manier onze hersenen informatie kunnen verwerken. Het kind met faalangst kan denken: “Dit gaat mij weer niet lukken” of “Tijdens die toets wordt het vast weer zwart voor mijn ogen”. Hierdoor ontwikkelt een negatief zelfbeeld dat het leven van een jongen of meisje kan overheersen.
Lichamelijk: Doordat het kind veel met de angst voor mislukking of faalangst bezig is, kan het lichaam hierop reageren. Kinderen kunnen last krijgen van bijvoorbeeld overmatig transpireren, een rood hoof met of zonder rode vlekken en klachten die met migraine te maken hebben. Ook problemen met de stoelgang komen voor bij kinderen met faalangst.
Gedrag: De werkhouding van kinderen kan veranderen. Een opgeruimd kind kan plots erg chaotisch gaan werken en moeilijk de aandacht vasthouden als zij een taak uitvoeren.

Successen vieren

Mensen genieten van veel dingen, zoals voedsel, seks en vrije tijd, maar alleen grote successen, overwinningen en triomfen maken iemand werkelijk gelukkig. Geluk is een gevleugeld begrip; het komt op momenten van groot succes en het verdwijnt weer, wachtend op nieuwe overwinningen. In de kinderjaren wordt succes doorgaans door de ouders geprezen. Het hangt voor een groot deel af van de houding van de ouders hoe een kind over zijn successen denkt. Zijn gevoel van eigenwaarde wordt door hun goedkeuring bepaald, terwijl elk kind ernaar hunkert te horen dat hij of zij mooi, goed, knap enzovoorts is.

Soms mislukken dingen

Iedereen leert al vrij vroeg in het leven dat niemand kan verwachten dat hij altijd en overal succes zal hebben. We leren mislukking en nederlaag als onontkoombaar te aanvaarden, maar mislukkingen mogen toekomstige pogingen niet in de kiem smoren en evenmin ons gevoel van eigenwaarde schaden. Het kind moet leren dat een rationeel gevoel van eigenwaarde wordt ontleend aan een reële waardering van hetgeen men wordt geacht te doen en wat men kan doen. De ontwikkeling van zo’n innerlijk evenwicht hangt grotendeels van de houding van de ouders af.

Hoe te handelen als ouder?

Ouders moeten eisen stellen, want de aanvaarding van door ouders gestelde regels, berispingen en verboden helpen het kind niet op te groeien en zelfstandig te worden. Ouders die alles goedvinden wat het kind doet, vervormen zijn realiteitszin en kweken een zelfzuchtige, nonchalante persoonlijkheid.

Hoe niet te handelen?

Ouders moeten echter niet te veeleisend, ruw en afwijzend worden. Als het ergens in slaagt, heeft een kind een redelijke hoeveelheid goedkeurende en prijzende woorden nodig; faalt het daarentegen, dan heeft het een redelijke portie geruststelling en aanmoediging nodig. Ouders moeten dingen die een kind doet waarderen, bijvoorbeeld als het met de afwas helpt, zelfs als het daarbij een bord breekt. Er is natuurlijk geen reden om luiheid, slordigheid en ongehoorzaamheid te prijzen, maar het is onredelijk een kind verwijten te maken omdat iets is mislukt of omdat het heeft gefaald, in het bijzonder wanneer het kind er niets aan kan doen of wanneer de taak zijn krachten te boven gaat.

Verwacht niet teveel van een kind met faalangst

Ouders die te snel te veel verwachten zijn er oorzaak van dat hun kinderen uitgesproken bang worden te falen en in een onderbewuste angsttoestand verkeren. Sommigen worden zo bang dat ze niet zullen slagen en zullen worden bekritiseerd. Er zullen zich bij hen ernstige symptomen van schuwheid en acute angst gaan voordoen, waarvoor professionele hulp noodzakelijk is.


Edwin

Edwin

Op Husl.nl schrijft Edwin over alles wat maar in hem opkomt. Niets meer, niets minder.