NLP als behandeling van fobieën en angsten

Wij schrijven onze teksten en reviews als onafhankelijke partij. Daarbij maken we soms gebruik van affiliate links. Meer hierover lees je in ons advertentiebeleid.

Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is een trainings- en coaching methode waarbij gekeken wordt naar hoe een persoon denkt en handelt en hoe dit eventueel veranderd kan worden. NLP is een combinatie van de studie van ons eigen handelen en onze reactie daarop. Neuro staat voor onze zintuigen, linguïstisch staat voor onze denkpatronen en programmeren betekent ons vermogen om gedachten en denkpatronen te kunnen veranderen. NLP wordt bij mensen die extreem bang zijn, last hebben van fobieën, kampen met angsten en paniekaanvallen ingezet als behandeling. Omdat er geen wetenschappelijk bewijs bestaat voor de werking van neurolinguïstisch programmeren wordt NLP als pseudowetenschap aangeduid en heeft een behandeling voor medische doeleinden geen eerste voorkeur.

Neurolinguïstisch programmeren (NLP), wat is dat?

NLP kijkt naar de manier waarop informatie verwerkt wordt door het menselijke lichaam, hoe wij denken en hoe wij dit uiteindelijk kunnen veranderen in gewenst gedrag. NLP is een combinatie van drie elementen. Pas als deze elementen door een goede NLP-coach worden gecombineerd, kan een training succesvol zijn. NLP bestaat uit de volgende drie elementen:

1. Het modelleren

Met hulp van bepaalde speciale technieken vanuit de psychologie wordt er gekeken naar een manier waarop menselijke vermogens overdraagbaar zijn. Deze mensafhankelijke verbanden zijn in onze eigen beleving aanwezig

2. Analyseren

Wij zijn in ons onderbewustzijn constant bezig om ervaringen en gedachten te verwerken. Bij de tweede stap van NLP wordt er gekeken of er patronen bestaan binnen deze, vaak negatieve, gedachten en belevingen door een analyse met hulp van een NLP trainer of coach.

3. Communicatie

De boodschappen die wij op een dag binnenkrijgen worden bij de laatste stap verhelderd. Positieve gedachten worden versterkt en negatieve gedachten worden omgezet in positieve. Er worden tevens overige belangrijke competenties overgedragen bij mensen die aan NLP doen.

Werking en doelen van NLP

NLP kan pas een succes zijn als behandeling bij diverse klachten en symptomen als de patiënt de juiste motivatie heeft en er gezocht wordt naar een coach waarmee er de juiste klik aanwezig is. Bij neurolinguïstisch programmeren wordt er gekeken naar welke eigenschappen een mens succesvol maken. Deze eigenschappen worden via drie stappen aangeleerd aan de cursist. Omdat iedere persoon verschillend is, moet de training worden aangepast per persoon. Het uiteindelijke doel van NLP is om positieve eigenschappen aan te leren en negatieve gedachten en eigenschappen af te leren met hulp van een trainer of coach.

NLP als behandeling van fobieën en angsten

Negatieve patronen moeten worden gestopt en worden vervangen door positieve patronen. Omdat NLP kijkt naar hoe wij informatie verwerken en naar ons gedachtepatroon is het, voor sommige patiënten, een geschikte methode om angst te overwinnen. Als wij ergens bang voor zijn en een fobie voor iets hebben ontwikkeld, denkt ons brein dat dit normaal is geworden; het is een vast patroon. Om dit patroon te onderbreken gaat een persoon samen met een NLP coach aan de slag. Het uiteindelijke doel van de behandeling is dat een persoon rustig blijft als hij aan de angst denkt en niet een paniekaanval krijgt als hij denkt aan momenten waarop het ‘fout’ is gegaan.

NLP oefening bij angstgevoelens

Het negatieve patroon kan onderbroken worden door onder andere een korte oefening uit NLP handboeken. De oefening kan herhaalt worden als het gewenste effect niet direct wordt bereikt.

 • Stap 1: Je merkt in het lichaam een negatief gevoel op. Bedenk goed waar dit gevoel begint in je lichaam en concentreer je op het gevoel dat veroorzaakt wordt door de angst of fobie.
 • Stap 2: Het gevoel blijft zelden tot nooit op dezelfde plaats hangen, maar gaat door het lichaam heen. Realiseer waar het gevoel heengaat, wanneer het erger wordt, wanneer het weer terug is op de plek van stap 1 of wanneer het gevoel volledig verdwijnt.
 • Stap 3: Zodra je het gevoel in kaart hebt gebracht in het eigen lichaam begin je met visualiseren. Bedenk dat dit gevoel zich volledig buiten je eigen lichaam afspeelt.
 • Stap 4: Draai de richting waar het gevoel heengaat om, voel de controle over het negatieve gevoel dat buiten het lichaam zit.
 • Stap 5:Visualiseer dat het negatieve gevoel weer je lichaam ingaat en probeer de doorstroming van het gevoel te versnellen
 • Stap 6: Concentreer je nu op iets positiefs, bijvoorbeeld een leuke ervaring waar je gelukkig van wordt.
 • Stap 7: Bedenk nu dat dit heerlijke gevoel op dezelfde manier door je lichaam gaat als het oude negatieve gevoel.

Bij welke klachten is NLP geschikt?

NLP wordt ingezet als behandeling bij medische klachten en bijbehorende symptomen en bij mensen die zichzelf willen verbeteren op persoonlijk vlak. NLP trainingen worden ook voor bedrijven gebruikt om het groepsverband te versterken en om inzicht te krijgen in elkaars competenties. Bij de volgende zaken kan NLP een geschikte behandeling zijn:

 • Zelfontwikkeling
 • Angsten, fobieën en paniekaanvallen
 • Relatieproblemen
 • Verwerking van traumatische en emotionele ervaringen
 • Conflicten (thuis of op het werk)
 • Diverse communicatieproblemen
 • Depressie
 • Stress
 • Burn-out
 • Vrees
 • Woedeaanvallen
 • Overige emotionele klachten en problemen

Edwin

Edwin

Op Husl.nl schrijft Edwin over alles wat maar in hem opkomt. Niets meer, niets minder.